StartOfertaSprzet i oprogramowanie
Oprogramowanie serwerowe

 Oprogramowanie serwerowe

 Microsoft2.gif

serwer.png

Windows Server 2008 R2 zawiera nowe wartościowe funkcjonalności oraz wydajne usprawnienia jądra systemu Windows Server, pozwalające organizacjom wszelkich rozmiarów na poprawę kontroli, dostępności i elastyczności na użytek zmieniających się potrzeb biznesowych. Nowe narzędzia sieci Web, technologia wirtualizacji, ulepszenia skalowalności oraz narzędzia zarządzające pomagają oszczędzić czas, zredukować koszty i zapewnić niezawodne podstawy dla infrastruktury informatycznej (IT).

Windows Server 2008 R2 zawiera pięć podstawowych filarów, które udostępniają rozszerzenia istniejących funkcji oraz nowe właściwości. Przegląd tych elementów przedstawiono poniżej.

 

windows-server-icon.gif Platforma aplikacji sieci Web

Windows Server 2008 R2 zawiera liczne usprawnienia, które powodują, że wersja ta stanowi najbardziej rozbudowaną i niezawodną platformę aplikacji sieci Web opartą na Windows Server. Obejmują one uaktualnioną rolę serwera Web, Internet Information Services (IIS) 7.5 oraz lepsze wsparcie dla platformy .NET w instalacjach Server Core.

 

windows-server-icon.gif Wirtualizacja

Wirtualizacja odgrywa coraz większą rolę w dzisiejszych centrach informatycznych. Korzyści oferowane przez wirtualizację pozwalają organizacjom radykalnie zmniejszyć obciążenia i zużycie energii. Windows Server 2008 R2 udostępnia następujące typy wirtualizacji: wirtualizację systemów klienckich i serwerowych zapewnianą przez rolę Hyper-V oraz wirtualizację na warstwie Prezentacji przy użyciu Remote Desktop Services (Usługi pulpitu zdalnego).
 

windows-server-icon.gif Skalowalność i niezawodność

Windows Server 2008 R2 jest w stanie podołać obciążeniom o niespotykanej dotąd wielkości, zapewniając jednocześnie dynamiczną skalowalność oraz dostępność i niezależność przekraczającą znane granice. Dostępna jest cała grupa nowych i uaktualnionych funkcji, w tym wykorzystanie zaawansowanych architektur procesorów, zwiększona zdolność podziału systemu na komponenty oraz poprawiona wydajność i skalowalność aplikacji i usług.

 

windows-server-icon.gif Zarządzanie

Bieżące zarządzanie serwerami w ośrodkach przetwarzania danych jest jednym z najbardziej czasochłonnych zadań, przed którymi stoją profesjonaliści IT. Dowolna wdrożona strategia zarządzania musi zapewnić obsługę zarówno fizycznego, jak i wirtualnego środowiska. Aby ułatwić poradzenie sobie z tym problemem, Windows Server 2008 R2 zawiera nowe funkcje, redukujące bieżące zarządzanie systemem Windows Server 2008 R2 i zmniejszające wysiłki ponoszone na typowe, codzienne zadania.

 

windows-server-icon.gif Lepiej razem z Windows 7

Windows Server 2008 R2 zawiera wiele funkcji, specjalnie zaprojektowanych do współpracy z komputerami klienckimi systemu Windows 7, który jest kolejną, najnowszą wersją klienckiego systemu operacyjnego Windows firmy Microsoft.

 

 

 logoExchange2.jpg
logo-header-sql08-dg.gif
imagesCATBLKVJ.jpg

 


 wirtualizacja15.png