StartOfertaOprogramowanie dla firm
iBard24

ibard.png

iBard24 Backup Online to profesjonalna usługa do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych online. Dzięki iBard24 firma może skutecznie przeprowadzić backup i archiwizację cennych plików pochodzących m.in. z systemów do  zarządzania firmą, takich jak Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL, Comarch ALTUM (iBard24 Backup Online jest idealnym narzędziem do backupu i archiwizacji plików baz danych), czy komputerów pracownikówUsługa dedykowana jest dla małych i średnich przedsiębiorstw i sprawia, że przechowywane informacje są w pełni bezpieczne, a firmy mogą lepiej wypełniać obowiązki dotyczące archiwizacji danych finansowo-księgowych, jakie narzucają ustawy podatkowe.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa art. 32, art. 88 i art.70 dokumentację podatkową należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). W przypadku firm prowadzących księgi rachunkowe kopię bezpieczeństwa należy wykonywać zgodnie z art. 71 ust. 2 a dane przechowywać zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości - przez okres pięciu lat.

Wdrażając iBard24 Backup Online, który cechuje się szybkim czasem konfiguracji i najwyższym poziomem bezpieczeństwa, firma jest w stanie zredukować koszty zarządzania, jak również zakupu sprzętu. Stały dostęp do danych sprzyja ich przejrzystości i standaryzacji, co z kolei tworzy bardziej przewidywalny model kosztów.

Korzyści biznesowe dla firm z sektora MSP osiągane dzięki wykorzystaniu iBard24:

  • Obniżenie całkowitych kosztów prowadzenia działalności dzięki nie ponoszeniu nakładów na technologię oraz infrastrukturę serwerową oraz jej utrzymanie,
  • Szybki dostęp do danych na żądanie 24x7x365,
  • Eliminacja ryzyka utraty danych i spełnienie wymogów bezpieczeństwa przechowywania i ochrony informacji,
  • Efektywne zarządzanie wzrostem zapotrzebowania na miejsce dla danych,
  • Budowanie archiwum bez dużych nakładów kapitałowych na sprzęt,
  • Łatwe zarządzanie i przewidywalność kosztów,
  • Łatwość rozbudowy rozwiązania.

więcej informacji..