StartOfertaOprogramowanie dla firmComarch CDN XL
Business Intelligence

Business Intelligence

Dla Kogo Business Intelligence:

  • Wszystkich firm posiadających informacje zebrane w systemach bazodanowych,
  • Kierowników i menedżerów potrzebujących wydajnie prowadzonych analiz i informacji zarządczej,
  • Grup kapitałowych, które potrzebują zintegrowanej informacji zarządczej i konsolidacji finansowej,
  • Każdego, kto chce w mierzalny sposób realizować swoją strategię, odnaleźć i usunąć słabe strony swoich procesów biznesowych,
  • Wszystkich poszukujących narzędzi do planowania i budżetowania.

Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożeń Business Intelligence

Zestawienie korzyści wynikających z wdrożenia aplikacji Business Intelligence, które prezentuje poniższy wykres, zostało przeprowadzone na podstawie badania ponad 500 respondentów, wykonanego przez press.teleinteractive.net.

korzyscibi4_688_2971.png

Wyniki Badania Press.teleinteractive.net

 

Comarch Business Intelligence to także:

Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa - firmy korzystające z BI na bieżąco otrzymują rzetelną i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.

Usprawnienie procesu podejmowania decyzji - czytelne i przekrojowe dane na temat funkcjonowania firmy pozwalają kierownikom różnych szczebli na rozstrzyganie, jakie działania należy podjąć, aby osiągać zamierzone cele biznesowe.

Poprawa wydajności firmy - projekt hurtowni danych to przede wszystkim projekt biznesowy. W trakcie analizy we współpracy z analitykami Comarch dochodzi do usprawnienia procesów biznesowych i wychwycenia wąskich gardeł. Platforma analityczna już sama w sobie pozwala na wzrost wydajności, dostarczając wiarygodnej informacji zarządczej, pozwalającej na eliminowanie zbędnych kosztów oraz wzrost przychodów. Dzięki hurtowni danych poczują Państwo znaczące skrócenie czasu oczekiwania na analizy i odciążenie systemu transakcyjnego.
Obniżenie kosztów prowadzenia analiz - dzięki zastosowaniu intuicyjnych obszarów biznesowych, system szybko odpowiada na postawione zapytania, a budowa nawet skomplikowanych sprawozdań i zestawień sprowadza się do prostej metody drag & drop.
Oszczędność czasu - dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas, a dzięki zastosowaniu alertów, gdy dochodzi do niepokojących zdarzeń, system samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie problemu i podjęcie niezbędnych działań. 
Weryfikacja realizacji strategii firmy - wykorzystując narzędzie kart wyników działające w oparciu o platformę analityczną Comarch Business Intelligence, w prosty sposób i na jednym sprawozdaniu można odczytać stopień zrealizowanej strategii i prześledzić trendy, dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.
bdt_mini_691.png

Narzędzie BSC do tworzenia i prezentacji kart wyników


Możliwość planowania i budżetowania na poziomie zintegrowanej hurtowni danych - dzięki wykorzystaniu aplikacji BDT (Budżetowanie) służącej między innymi do tworzenia scenariuszy budżetowych, można znacząco uprościć proces planowania i tworzenia budżetów. Aplikacja nie tylko pozwala na tworzenie arkuszy w wygodnym kreatorze i późniejszą weryfikację założonych budżetów w hurtowni danych, ale także obsługuje workflow procesu budżetowania, wspierając proces zarządzania uprawnieniami, akceptacji i edycji wybranych gałęzi budżetu przez uprawnione osoby.

bsc2_400dpi_857.png

Narzędzie BDT do budżetowania i planowania

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o problemach rozwiązywanych przez BI:

Problemy rozwiązywane za pomocą Comarch Business Intelligence »